Cesta: Aktuality / Noc s Andersenem 27. března 2015


Noc s Andersenem 2015

V pátek 27. března 2015 jsme dovršili březnové setkávání dětí v knihovně akcí Noc s Andersenem. Děvčat a chlapců se sešlo 61, mezi nimiž byly i děti ze školní družiny ZŠ Velký Třebešov. V úvodu večera jsme přečetli zdravici režiséra Zdeňka Trošky a básníka Pavla Cmírala, které byly zaslány všem dětem andersenovské noci. Posléze jsme připomenuli pana Andersena a 195. výročí narození Boženy Němcové, k němuž byla připravena pohádková soutěž. Podrobněji se děti seznámily se spisovatelem Janem Drdou, jehož 100. výročí narození spadá na začátek dubna. Vycházkou jsme se vydali do Muzea Boženy Němcové a Muzea textilu, kde jsme některými místnostmi procházeli za tlumeného světla a svítili si baterkami. Po prohlídce obou muzeí a tvrze nás příjemně ohřál připravený čaj a pak už přišlo na řadu očekávané překvapení – kouzelník. Po rozdání dárků dětem jsme se vydali zpět do knihovny a hodinu před půlnocí si rodiče děti odvedli do svých domovů. Jediné, nač se nedostalo času, bylo představení oblíbených knih dětí, které si jako vstupenku na dnešní večer s sebou přinesly. Poděkování patří V. Havlíkovi a jeho kolegyním, kteří se nám věnovali v muzeích, M. Křížovi za kouzelnické vystoupení, D. Kábrtové ze ZŠ Velký Třebešov a K. Voňkové za organizační a programovou pomoc.

Text: Helena Skořepová

Foto: Klára Lukášová

 

 


Půjčovní doba

Oddělení pro děti:

 

pondělí: 7:00 -   8:00
  12:00 - 17:00
úterý: 7:00 -   8:00
středa: 12:00 - 15:00
čtvrtek: 7:00 -   8:00
  12:00 - 17:00
pátek: 7:00 -   8:00

 

Půjčovní doba

v oddělení pro děti  

o letních prázdninách

pondělí   8:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
čtvrtek   8:00 - 11.00
       

Oddělení pro dospělé:

 

pondělí: zavřeno
úterý: 12:30 - 17:30
středa: 12:30 - 17:30
čtvrtek: 12:30 - 17:30
pátek: 8:00 - 11:00
       

Vyhledávání

Loading