Cesta: Aktuality / Vycházka s knihovnou k českoskalickým skautům


VYCHÁZKA S KNIHOVNOU

 

Naše jarní vycházka s dětmi se uskutečnila 13. května 2015. Zamířili jsme do skautského střediska v České Skalici. Cestou jsme se zastavili u pomníku Jiřího Šimáně vedle radnice, položili k pomníku kytičku a seznámili děti s osobností tohoto zajímavého muže. V areálu Střediska Junáka Jiřího Šimáně na nás čekal Oldřich Rejl a provedl nás celou budovou skautské klubovny. Venku si pak děti opekly na ohníčku buřty či párky a takto posíleny hrály s kluky z oddílu hru, tzv. „špendlík“. Po rozloučení se skauty jsme zamířili do areálu zahrádkářů a prozkoumali stroje na cvičení. Rovněž jsme se seznámili s novou knihou, ve které je u každého křestního jména uveden jeho původ. Vycházka se vydařila díky vstřícnosti skautů, kteří se nám plně věnovali, díky krásnému počasí, a především díky dětem, které na vycházku přišly.


Půjčovní doba

Oddělení pro děti:

 

pondělí: 7:00 -   8:00
  12:00 - 17:00
úterý: 7:00 -   8:00
středa: 12:00 - 15:00
čtvrtek: 7:00 -   8:00
  12:00 - 17:00
pátek: 7:00 -   8:00

 

Půjčovní doba

v oddělení pro děti  

o letních prázdninách

pondělí   8:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
čtvrtek   8:00 - 11.00
       

Oddělení pro dospělé:

 

pondělí: zavřeno
úterý: 12:30 - 17:30
středa: 12:30 - 17:30
čtvrtek: 12:30 - 17:30
pátek: 8:00 - 11:00
       

Vyhledávání

Loading